ถ่ายรูปอย่างไรให้ KYC ผ่าน Bitkub

-ห้ามมีสิ่งใดบังหน้า รูปถ่ายต้องชัดเจ็น หน้าตรงกับบัตรประชาชน
-กระดาษที่เขียนต้องอ่านออก (เขียน Bitkub.com , วันที่เอกสารตรงกับวันที่สมัคร , ลายเซ็นต์
– บัตรประชาชนต้องเห็นและสามารถอ่านรายละเอียดได้ชัดเจ็น